Klínovec míří do oblak

stezka2019.PNG

FOTO: vizualizace stavby před třetinovým snížením

Tisková zpráva Skywalk Klínovec s.r.o

(Skiareál Klínovec není investorem projektu)

Plánovaná stezka na Klínovci se zmenší. Investor reaguje na podněty veřejnosti.

V souvislosti s reakcemi na předpokládaný záměr a také jako vstřícný krok na podněty starosty Ing. Horníka se projekt přepracovává tak, aby nepřesahoval výšku hotelu na vrcholu Klínovce. Z původních 75 m bude projekt přepracován na výšku 50 m a jeho výška se bude shodovat s výškou střechy chátrajícího hotelu. Objekt navíc nebude umístěn na vrcholu Klínovce, jak je někdy uváděno, ale bude vzdálen 500 m od osy věže. Kombinace těchto dvou skutečností (snížená výška a posunutí stavby od vrcholu) zaručí přirozenější splynutí stavby s okolní krajinou a dominantou Klínovce tak bezpochyby zůstane televizní věž. Spodní část stavby Skywalk je několik desítek výškových metrů pod vrcholem Klínovce. Výška Skywalku tudíž vyhovuje i argumentu Božího Daru na maximální 13 m výšku staveb na vrcholu (tj. absolutní výška 1257 n. m., vrchol Skywalku bude v 1255 n. m.). Spodní část Skywalku (cca 1/3) bude navíc zakryta stromy.

Města Jáchymov a Loučná pod Klínovcem vítají chystaný projekt

Starostové měst Jáchymov a Loučná pod Klínovcem vnímají projekt Skywalk Klínovec jako turistický magnet nadregionálního významu, který může smazat sezónní výkyvy turismu v celém regionu a přinést chybějící finance do městských pokladen. Starostka Loučné pod Klínovcem Jana Müllerová k tomu říká: „Zastupitelé města Loučná pod Klínovcem měli možnost se detailně seznámit s projektem Skywalk na společném jednání zastupitelstev měst Loučná pod Klínovcem a Boží Dar a nevyjádřili negativní postoj. Pro Loučnou pod Klínovcem tato aktivita významně zvedne návštěvnost v letních měsících a podpoří provozovatele ubytování a restaurací v intravilánu obce. Na našem území se nachází dvě záchytná parkoviště, která pojmou bezmála 700 aut a nacházejí se v bezprostřední blízkosti lanové dráhy, která turisty k atrakci dovede, tudíž se neobáváme většího nárůstu turistů než v zimním období, kdy navíc komplikuje dopravní situaci počasí a to zejména sněhové závěje a množství sněhu na krajnicích komunikací. Projekt tedy kvitujeme.“

Bronislav Grulich, starosta města Jáchymov, na jehož pozemcích má chystaná stavba vyrůst, vyzdvihuje především další příjmy města z pronájmu a prodeje pozemků: „Na rozdíl od Božího Daru zimní sezona naplňuje naše očekávání, ale v létě tolik návštěvníků nemáme. Byli bychom rádi, kdyby se stezka stavěla, protože předpokládáme, že by navýšila návštěvnost i v letních měsících. O Klínovci, coby kopci pro turisty, bylo rozhodnuto už před šedesáti lety, kdy tam vznikl první lyžařský areál. Vždy to bylo myšleno jako místo pro hromadný turismus. Plánované projekty areálu by měly přinést do městského rozpočtu cca 10 miliónů ročně, které můžeme použít na opravy chátrajícího města.“

Ojedinělá dopravní a doprovodná infrastruktura na Klínovci

Investor vybral pro svůj záměr oblast Krušných hor z důvodu absence turisticky zajímavého výletního cíle nadregionálního významu s dlouhodobým potenciálem a udržitelností. Pro dlouhodobou udržitelnost hovoří také ideální poloha z pohledu dostupnosti a spádových oblastí jak z české, tak německé strany. Po dlouhé analýze možností bylo rozhodnuto, že vhodným a zároveň jediným možným místem je Skiareál Klínovec, který jakožto jeden ze 3 největších lyžařských areálu v zemi, disponuje výbornou dopravní a parkovací infrastrukturou. Do areálu se dá dostat ze 4 směrů (oproti jednomu na Dolní Moravě) a lokalita disponuje více než 3 000 parkovacími místy přímo u lanovek. Tato dopravní a parkovací infrastruktura je ojedinělá nejen v Krušných horách, ale je pravděpodobně nejlepší i ze všech horských středisek v ČR. Očekávanou letní návštěvnost, která je o polovinu menší než zimní, tato infrastruktura bez pochyby zvládne pojmout. Výhodou je i absence problémů v podobě nasazování řetězů, kalamitních situací či náledí, které občas stěžují příjezd do areálu v zimním období.

V průběhu jednání na zastupitelstvu města Boží Dar starosta Horník potvrdil, že jiný subjekt již delší dobu plánuje obdobnou stezku na Plešivci. Po zkušenostech se stezkou z Dolní Moravy, kde byla z počátku dopravní a parkovací infrastruktura ze strany zhotovitele podceněna, by hlavní investor firma SNĚŽNÍK, a.s. v Krušných horách nikde jinde stezku nestavěl, protože všude jinde by sebou stavba nesla velké dopravní a přepravní komplikace a zvýšenou ekologickou zátěž v podobě budování doprovodné infrastruktury. Klínovecká varianta je svým umístěním jednoznačně vhodnější právě z hlediska lepší přepravní a parkovací infrastruktury a již zavedených a prověřených doprovodných služeb. Ve světlě této informace se boj pouze proti jedné variantě stezky zdá být přinejmenším nedůvěryhodný.

Skywalk jako environmentálně přívětivá a edukační stavba

Plánovaný objekt Skywalk je environmentálně přívětivá a edukační stavba. Při stavbě dochází k ochrannému zakrytí jednotlivých stromů tak, aby nedošlo k jejich poškození, protože stromy jsou hlavní současné naučné stezky. Ojedinělé sloupové stavební řešení stezky navíc zaručuje minimální dopad na les. Typově se tedy stezky umísťují i do národních parků jako např. Národní park Bavorský les v Německu, kde je velmi silná environmentální ochrana. Podobné stezky jsou zde naopak vítány pro koordinovaný pohyb návštěvníků (netoulají se po lese) a zpřístupnění přírodních krás občanům s omezenou možností pohybu (hendikepovaní, senioři, rodiny s malými dětmi). Stezka na Dolní Moravě byla právě díky svému minimálnímu dopadu na životní prostředí podpořena i přesto, že stojí v těsné blízkosti národní přírodní rezervace, tedy oblasti s třetím nejvyšším stupněm ochrany přírody.

Z delších pobytů těží nejen hoteliéři, ale turismus v celém regionu.

Na Dolní Moravě se po vzniku stezky Skywalk zvýšila průměrná délka pobytu z necelých 2 dnů na více než 4 dny. Lidé tedy v oblasti zůstávají a dále v regionu utrácejí peníze. Díky multiplikačnímu efektu se výrazně zvětšily nejen příjmy doprovodných turistických a gastronomických služeb, ale celkově i návštěvnost u dalších zajímavých cílů v dojezdové vzdálenosti od stavby Skywalk. V současné chvíli jsou ubytovací kapacity v mimosezónních měsících, jako je duben, naplněny z více než 50 %, což Krušné hory v tomto období v žádném případě nedosahují. Pro mimořádný význam projektu pro danou oblast hovoří i studie KMPG, která uvádí, že jedna koruna utracená v areálu, znamená dalších 7,-Kč utracených v okolních službách. Multiplikační efekt je tedy velmi významný.

Skiareál očekává zvýšení počtu celoročních zaměstnanců a stabilní ekonomické prostředí

Udržet areál na úrovni stále se zvyšujících nároků návštěvníků je ekonomicky téměř nemožné bez silného letního provozu. Ví to areály napříč Evropou, a právě do léta nyní putuje velká část investic jak v ČR, tak v Alpách. Bez celoročního provozu nelze udržet kvalitní a dlouhodobé zaměstnance a nelze modernizovat v takové míře, jakou zimní návštěvníci stále více vyžadují – což je kvalita alpských standardů. Blízkým negativním důkazem je areál na Neklidu, který byl bez investic dlouhodobě v červených číslech, a který byl Skiareálem Klínovec zachráněn od naprostého úpadku. Pozitivním důkazem je naopak právě resort na Dolní Moravě, který stavba stezky zachránila od ekonomických problémů.

Samotný skiareál Klínovec se k tomu vyjadřuje takto:

„Skiareál Klínovec má v úmyslu v blízkosti Skywalku vybudovat moderní a kvalitní hygienické a gastronomické zázemí. Tímto by byly nahrazeny služby, které zanikly devastací historického hotelu na vrcholu Klínovce, jenž je již více než 15 let ve vlastnictví města Boží Dar a který dlouhodobě poškozuje turismus v Krušných horách a náš areál. Ke koupi tohoto hotelu jsme podali oficiální nabídku na odkup a to za účelem obnovy původní nabídky ubytovacích, gastronomických a hygienických služeb a navrácení důstojnosti nejvyššímu vrcholu Krušných hor. Město Boží Dar se tím ale odmítlo zabývat. V dlouhodobých plánech areálu, taktéž figuruje výstavba a provoz různých dětských a naučných stezek, které by návštěvníky z vrcholu zavedly do přilehlé přírody a k úpatím hory a které by na stavbu Skywalk měly navazovat. Z našeho pohledu je stavba Skywalku logickým krokem k nastavení celoročního provozu a s tím spojenými benefity v oblasti dlouhodobé lokální zaměstnanosti, udržitelnosti investic a zvýšení atraktivity celého regionu.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *